sponsor sign in English Dutch
PRAY - Initiatives
Zelfredzaamheid

goal-1 Millenium Doelstelling 1 is Het Uitbannen van Extreme Armoede en Honger

De Schotse schrijver Robert Louis Stevenson zei ooit “ Geef me een vis en ik eet één dag. Leer me te vissen en ik eet een leven lang.” Één van de lange termijn doelen van PRAY is om mensen zelfredzaam te maken zodat zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien en hun familie kunnen onderhouden. Dat is de achterliggende gedachte van de inspanningen van PRAY om activiteiten te steunen die er voor zorgen dat lager opgeleide mensen een adequate opleiding krijgen waar mee zij een baan kunnen krijgen.

Dit is ook terug te zien in de toewijding van PRAY op dit gebied door het het opnemen van een vakopleiding werkplaats in haar ambitieuze PRAY India Project. Verder informatie hierover en de vorderingen tot nu toe kunt u vinden onder PRAY India Project.

Onderwijs

goal-2 Millenium Doelstelling 2 is Het Bereiken van een Universele Basiseducatie

Volgens onderzoeken van UNESCO zijn meer dan 774 miljoen volwassenen in ontwikkelingslanden analfabeet. Van alle kinderen op de wereld, volgt één op acht geen basisonderwijs, en meer dan een derde van de volwassenen volgt geen voortgezet onderwijs of heeft dat nooit gevolgd. “ Armoede heeft veel oorzaken, maar de belangrijkste oorzaak is onwetendheid.” Onderwijs helpt deze onwetendheid te verwijderen.

Onderwijs is de meest basale behoefte na de vitale levensbehoeften – voedsel, kleding en bescherming. Alle mensen hebben recht hebben op deze basisbehoeften en dus ook op onderwijs.

Onderwijs is ook nodig voor de sociale ontwikkeling van een maatschappij. Het geeft individuen de mogelijkheid om algemene normen en waarden te begrijpen en toe te passen. Het leert gelijkheid tussen de geslachten en helpt bij het afschaffen van onbelangrijke verschillen zoals geslacht, kaste, geloofsovertuiging en geografische verschillen.

In dit opzicht gaat het niet goed in de wereld. Het probleem ligt bij het toekennen van hulpmiddelen in de meeste ontwikkelingslanden. Er is veel ontwikkeling nodig maar door een slechte infrastructuur en tekort aan onderwijzend personeel lijkt onderwijs het ondergeschoven kindje te worden in veel landen, bewust danwel onbewust. Hierdoor verliest onderwijs zijn functie als bouwsteen in de ontwikkeling van een land. Er moet dus meer geld en hulpmiddelen in de onderwijs gestoken worden. Daarom is één van de doelstellingen van PRAY het promoten en ondersteunen van gratis basisonderwijs.

PRAY werkt met minderbedeelde kinderen en volwassenen en verschaft hen de nodige ondersteuning om een basale alfabetisering te bereiken.
PRAY Foundation heeft het PRAY India Project opgezet. Dit is een ambitieuze project met een school die gratis basisonderwijs verschaft. Verder informatie hierover en de vorderingen tot nu toe kunt u vinden onder PRAY India Project.

PRAY heeft momenteel ook het zogenaamde “ Sponsor a Student” project lopen. Dit project ondersteunt de opleiding van kinderen met hulp van sponsors. Klik hier om meer over dit project te lezen.

Gezondheidszorg

goal-6 Het is belangrijk om de rol van gezondheidszorg in het proces van socio-economische ontwikkeling en levenskwaliteitsverbetering te erkennen. In veel ontwikkelingslanden belemmeren fundamentele economische, sociale en politieke problemen de toegang tot gezondheidszorg en medicijnen. Onbegaanbare wegen en slechte vervoerssystemen verhinderen dat patiënten, leveranciers en medicijnen de faciliteiten voor gezondheidszorg kunnen bereiken. Gebrek aan schoon water, goede riolering en overbevolking zorgen ervoor dat ziekten zich makkelijk verspreiden.

PRAY tracht bereikbare en gratis basale medische hulp te verschaffen aan minderbedeelden. PRAY organiseert regelmatig medische kampen waar gratis basale medische hulp wordt geboden. Als een deel van het ambitieuze PRAY India Project, staat de bouw van een Basaal Medisch Zorgcentrum op de planning, waar gratis medisch advies en zorg wordt gegeven. Verder informatie hierover en de vorderingen tot nu toe kunt u vinden onder PRAY India Project.

Milieu

goal-7 Millenium Doelstelling 7.
Milieu is opgesplitst in verschillende doelen.

Het milieu is een uitgestrekt onderwerp en omvat alles dat Moeder Natuur ons schenkt. PRAY heeft twee punten benoemd waar de aandacht naar uit gaat: veilig en schoon drinkwater verschaffen en het verminderen van verlies van biodiversiteit.

Water is het kostbaarste geschenk van de natuur. Het is zeer treist dat bijna de helft van de wereldbevolking een tekort heeft aan water (bron: UN ) en dat bijna een miljard mensen geen toegang heeft tot veilig drinkwater (bron: UN ). PRAY wil proberen beschikbaarheid van nieuwe waterbronnen en de infrastructuur van de verdeling van het water op een basaal niveau verbeteren om fysieke en finaciële waterschaarste te verminderen.

Bomen bestaan voor het voordeel van de mensheid en verschaffen daarbij veel voordelen voor onze leefomgeving. Bomen zuiveren de lucht, absorberen vervuiling, voorkomen bodemerosie en beschermen tegen natuurrampen. PRAY moedigt het bijplanten van bomen sterk aan. PRAY heeft plannen om een grote “ Boom Plantage” te maken met behulp van mensen uit de plaatselijke omgeving, om zo een bijdrage te leveren bij het behoud van het milieu.

thnks

Ajax Athena Atos-Origin Beltona cfi DJVdesign natgeo ncdo phi seva Stream TCS Unesco