Computer training

In 2007 is Stichting PRAY een project begonnen waarbij computers werden gedoneerd aan leerlingen uit arme families. PRAY was actief betrokken in een computer trainings programma voor kinderen van minderbedeelde families. De kinderen leerden o.a. data in te voeren en te programmeren.

IT-onderwijs is volgens PRAY een belangrijke vorm van onderwijs om de kloof met het Westen te overbruggen.

 

Hiernaast hebben we een basis computer onderwijs programma voor kleine groepen gehouden onder leiding van Pranav. Hij leidde deze programma’s gedurende verschillende bezoeken aan India.

 

Eén van de onderdelen van het PRAY India project heeft tot doel om een computer lab te creëren om een beroepsopleiding tot onder andere webdesigner en webontwikkeling op te zetten. Het computer lab zal tevens onderdeel uitmaken van het onderwijs voor de kinderen van het PRAY India School Project.